Antal artiklar: 0 st Värde: 0 kr

Produkter

Ingen produkt har lagts i varukorgen.

Utbildningar

Ingen kurs har lagts i varukorgen.
Pris exkl. moms: 0 kr
Inkl. moms: 0 kr

Contact

Kontakta oss direkt eller ring 054-400 11 90

Vad händer sen?

  • Ditt ärende behandlas direkt och någon av våra medarbetare kommer att kontakta dig senast följande arbetsdag.
  • Vi bokar in ett personligt möte med dig om du är intresserad av våra tjänster.

Helt säkert!

  • Vi garanterar att dina kontaktuppgifter inte lämnas ut till tredje part.

IMDG

DGM erbjuder Webbaserad utbildning som omfattar ämnesområden enligt IMDG-koden, kapitel 1.3 och riktar sig till landbaserad personal som packar, iordningsställer, skickar, förmedlar (speditörer) eller lastar farligt gods för sjötransport.

Utbildningen är framtagen inom DGM:s nätverk och bedrivs på engelska. Med vår webbutbildning kan du i egen takt genomföra de olika utbildningsmodulerna som var och en avslutas med ett antal kontrollfrågor. Deltagaren kan när som helst logga ut för att sedan återuppta studierna där de avslutades då hen senast var inloggad. Efter genomförd utbildning och godkänt resultat erhåller deltagaren ett intyg.