Antal artiklar: 0 st Värde: 0 kr

Produkter

Ingen produkt har lagts i varukorgen.

Utbildningar

Ingen kurs har lagts i varukorgen.
Pris exkl. moms: 0 kr
Inkl. moms: 0 kr

Contact

Kontakta oss direkt eller ring 054-400 11 90

Vad händer sen?

  • Ditt ärende behandlas direkt och någon av våra medarbetare kommer att kontakta dig senast följande arbetsdag.
  • Vi bokar in ett personligt möte med dig om du är intresserad av våra tjänster.

Helt säkert!

  • Vi garanterar att dina kontaktuppgifter inte lämnas ut till tredje part.

CLP-förordningen (EG 1272/2008) innehåller de regler om klassificering, märkning och förpackning som ska följas för kemiska ämnen och blandningar

Genom att ha harmoniserade kriterier för klassificering och märkning av farliga ämnen ökar vi säkerheten i samhället då man underlättar förståelse och kunskap om ett ämnes eller en blandnings faroegenskaper.

Hos EU-myndigheten ECHA finns en databas över kemikalier samt de risker och klassificeringar som gäller för ämnet. Här kan du söka på kemikaliens namn, EG-nummer eller CAS-nummer. 

Dessutom har CLP-förordningen tydliga krav på vem som har ansvar att klassificera och märka ämnen och blandningar. Mer information om CLP kan du få hos Kemikalieinspektionen. 

Kontakta oss

Behöver du hjälp?
Ring oss direkt!

054-400 11 90