Antal artiklar: 0 st Värde: 0 kr

Produkter

Ingen produkt har lagts i varukorgen.

Utbildningar

Ingen kurs har lagts i varukorgen.
Pris exkl. moms: 0 kr
Inkl. moms: 0 kr

Contact

Kontakta oss direkt eller ring 054-400 11 90

Vad händer sen?

  • Ditt ärende behandlas direkt och någon av våra medarbetare kommer att kontakta dig senast följande arbetsdag.
  • Vi bokar in ett personligt möte med dig om du är intresserad av våra tjänster.

Helt säkert!

  • Vi garanterar att dina kontaktuppgifter inte lämnas ut till tredje part.
Nyhet
Publicerad 1/9 kl. 11:04

Transportstyrelsens beslut om förlängning av giltighet för farligt gods utbildningar

Short Description:
Transportstyrelsen beslutar om undantag från ICAO-TI 1;4.2.3 om krav på repetitionsutbildning i farligt gods inom 24 månader. Beslutet innebär kortvariga ändringar av de svenska utbildningarnas giltighet i syfte att minska smittspridning av det nya coronaviruset SARS-CoV-2 och sjukdomen covid-19.
Nyhet
Publicerad 24/6 kl. 09:31

Ny utbildning - Föreståndare brandfarlig vara

Short Description:
I höst lanserar vi en ny utbildning - Föreståndare brandfarlig vara. Den här utbildningen ger föreståndaren god kunskap om brandfarliga varor i mindre omfattning och de risker som hantering av brandfarliga varor innebär.
Nyhet
Publicerad 24/6 kl. 09:27

Transportstyrelsen förlänger tillfälligt undantag för certifikat och behörigheter

Short Description:
Med anledning av utbrottet av SARS-CoV-2 (Corona) har den Europeiska luftfartsmyndigheten (EASA) kommit ut med information till medlemsländerna gällande undantag inom certifikat och utbildning.
Nyhet
Publicerad 24/6 kl. 09:23

Passa på att utbilda dig genom e-Learning

Short Description:
Du vet väl om att vi har flera webbutbildningar inom farligt gods? Vi erbjuder e-Learning inom väg, sjö och flyg.
Nyhet
Publicerad 30/3 kl. 10:12

Farligt gods och påverkan av coronaviruset

Short Description:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har samlat information på sin hemsida om hur Farligt gods påverkas av coronavisruset.
Nyhet
Publicerad 20/3 kl. 17:03

Förlängning av giltighet av utbildningsintyg farligt gods flyg

Short Description:
Med anledning av utbrottet av Coronaviruset har Transportstyrelsen idag presenterat ett beslut om undantag från kraven i ICAO-TI 1;4.2.3
Nyhet
Publicerad 20/3 kl. 17:01

Förlängning av giltighet av intyg för förare (ADR) & säkerhetsrådgivare

Short Description:
Det har tagits fram ett multilateralt avtal som innebär att förarintyg (ADR) och intyg för säkerhetsrådgivare förlängs.
Nyhet
Publicerad 20/3 kl. 17:00

Att tänka på för dig som ska gå på utbildning

Short Description:
DGM följer de riktlinjer och råd som getts ut av Folkhälsomyndigheten.
Nyhet
Publicerad 17/3 kl. 13:37

DGM Broschyr - Information om transport av litiumbatterier 2020

Short Description:
DGM:s egna broschyr - Information om transport av litiumbatterier är den ultimata guiden för alla transportslag.
Nyhet
Publicerad 17/10 kl. 14:58

Dags att beställa IATA DGR 61st edition (2020)

Short Description:
Nu finns 2020 års utgåva av IATA-DGR (61st edition) att beställa. Den engelska utgåva är planerad att levereras i början av december.

Pages

Kontakta oss

Behöver du hjälp?
Ring oss direkt!

054-400 11 90