Integritetspolicy

Det är viktigt att du känner dig trygg med hur vi på DGM hanterar dina personuppgifter. Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi samlar inte in fler uppgifter än vi behöver. Vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.

Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du beställer eller använder våra tjänster. Har du några frågor om vår dataskyddspolicy kan du alltid kontakta oss på support@dgm.se.

Genom att beställa eller använda DGM:s tjänster accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att DGM använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig. 

Insamling av data

Denna dataskyddspolicy täcker all data som vi samlar in, till exempel från webbplatser, sociala media, kontakt per telefon eller mejl och på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. på kurser).

Information som du ger till oss
Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du beställer våra tjänster eller kontaktar oss på vår hemsida, när du kontaktar oss per e-post, brev eller telefon, när du anmäler dig till en kurs, ett möte, ett seminarium eller liknande, när du anmäler att du vill få nyhetsbrev eller interagerar på våra sociala medier. Denna information kan vara:

 • Person- och kontaktinformation– namn, adressinformation, e-postadress, mobiltelefonnummer, din yrkesroll, din arbetsplats.
 • Betalningsinformation – fakturaadress, referensperson, annan faktureringsinformation.

Information vi samlar in om dig
När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedannämnd data):

 • Person- och kontaktinformation– namn, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, din yrkesroll, din arbetsplats.
 • Information om tjänster och leveranser – detaljer angående de tjänster du prenumererar på eller köper, ex löpande konsulttjänster, uppdrag, projekt eller utbildningar och nyhetsbrev som du läser.
 • Finansiell information – kreditvärdighet.
 • Historisk information– tidigare köp, deltagande på utbildningar och möten, betalningshistorik.
 • Enhetsinformation– t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, geografisk information, operativsystem, plattform och skärmupplösning (via statistikverktyg och nyhetsbrevssystem).

Informationen du ger oss är nödvändig antingen för att ingå ett avtalsförhållande med oss, eller för andra syften. Det kan till exempel var för att vi ska kunna förbättra vår information och tjänster till dig eller utföra vårt uppdrag och våra åtaganden gentemot dig som kund. Personnummer behandlas bara i undantagsfall för särskilda tjänster som kräver legitimerad identitet.

Hur använder vi informationen?

Tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster.
All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster till våra kunder. Här kan du se vilka uppgifter vi behandlar, i vilka situationer och vilken rättslig grund vi stödjer vår användning på.

När du beställer produkter tjänster, utbildningar och tecknar avtal med oss

Kategori av uppgifter

Personuppgifter
Företagsuppgifter Företag/Organisation
Organisationsnummer
Adressuppgifter
Faktureringsinformation 
Kontaktuppgifter Namn
Yrkesroll
E-post
Telefonnummer
*Specialkost
*Meddelande 
Tjänste- och
produktinformation                                        
Tjänsteinformation eller produktinformation
Utbildningsinformation 

Rättslig grund: Utföra våra avtalade åtaganden gentemot dig.

När du kontaktar oss via webbformulär

Kategori av uppgifter

Personuppgifter
Företagsuppgifter Företag/Organisation 
Kontaktuppgifter Namn
Yrkesroll/titel
E-post
Telefonnummer 
Ärendeinformation *Meddelande                                                  

Rättslig grund: Utföra våra avtalade åtaganden gentemot dig och Berättigat intresse.

När du kontaktar oss via e-post och telefon

Kategori av uppgifter

Personuppgifter
Företagsuppgifter Företag/Organisation 
Kontaktuppgifter Namn
Yrkesroll/titel
E-post
Telefonnummer 
Ärendeinformation *Meddelande                                                   

Rättslig grund: Utföra våra avtalade åtaganden gentemot dig och Berättigat intresse.

När du får information eller erbjudanden från oss via nyhetsbrev

Kategori av uppgifter

Personuppgifter
Kontaktuppgifter Namn
E-post                                       

Rättslig grund: Samtycke.

När du är identifierbar på bilder eller film som vi publicerar

Kategori av uppgifter

Personuppgifter
Foto/video Fotografier
Mingelbilder
Videofilmer                                                     

Rättslig grund: Utföra våra avtalade åtaganden gentemot dig eller Berättigat intresse eller Samtycke.

När du deltar i våra kvalitetsundersökningar och kundnöjdhetsundersökning

Kategori av uppgifter

Personuppgifter
Företagsuppgifter Företag/Organisation 
Kontaktuppgifter Namn 
Ärendeinformation Svar och omdömen
*Svar på frågor i löptext            

Rättslig grund: Utföra våra avtalade åtaganden gentemot dig och Berättigat intresse.

Uppgifter markerade med * betyder att uppgifterna är frivilliga och att vi bara samlar in dem om du har valt att lämna dem till oss i löptext eller i telefon.

Kommer vi dela vidare din information?

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse
Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din information hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Leverantörer och underleverantörer
Vi kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra avtalade åtaganden gentemot dig.

Myndigheter
Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Att vi ”kan komma att” i detta sammanhang innebär inte att vi med automatik gör så. Enbart efter noggrant övervägande och mot laglig grund kommer i förekommande fall information att delas.

Om DGM eller en väsentlig del av DGM:s tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om DGM:s kunder komma att delas vidare till den tredje parten, för att uppdraget ska kunna drivas vidare.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. Dock kan dem i vissa situationer behandlas utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en teknikleverantör eller underleverantör. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Dina rättigheter

Du som registrerad hos oss har flera rättigheter som du bör känna till:

 • Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära ett registerutdrag.
 • Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter.
 • Du har rätten att bli raderad (glömd), men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra ett avtal eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på berättigat intresse. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att berättigat intresse är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen.
 • Du kan när som helst dra tillbaka ett samtycke genom att kontakta oss.
 • Du kan också lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen.
 • Du kan invända mot direktmarknadsföring som inte klassas som samhällsinformation.

Ändring av dataskyddspolicyn

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy. Vi kommer att meddela om sådan uppdatering på www.dgm.se och även upplysa om vilka ändringar som gjorts i policyn.

Kontakta oss

Vi har en utsedd ansvarig person för dataskyddsfrågor. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på support@dgm.se eller telefon 054-400 11 00.
Du kan också kontakta oss via ordinarie post som du då skickar till DGM Sverige AB, Våxnäsgatan 10, 653 40 Karlstad.

Personuppgiftsansvarig är DGM Sverige AB med organisationsnummer: 556598–2526 med säte i Sigtuna, Stockholms län.

DGM:s dataskyddspolicy uppdaterades senast 2018-05-02

0

Kontakt & support

Vi finns här för att hjälpa dig som kund! Du är varmt välkommen att kontakta oss på valfritt sätt som passar dig bäst.

Har du inget supportavtal?

Säkra tillgång till kompetens och stöd redan idag. Genom att teckna ett supportavtal får du tillgång till vår supportavdelning där du får hjälp  i frågor som rör farligt gods. Vår support är alltid bemannad säkerhetsrådgivare  som svarar på dina frågor både via telefon och mail.

Vad händer sen?
Ditt ärende behandlas direkt och vi kommer att kontakta dig senast följande arbetsdag.

Vi bokar in ett personligt möte med dig om du är intresserad av våra tjänster.

Helt säkert
Vi garanterar att dina kontaktuppgifter inte kommer att lämnas ut till tredje part.

Våra kontor

DGM Sverige är verksamma från fyra olika kontor.

Kontaktuppgifter
Göteborg – Landvetter Kontaktuppgifter & personal
Göteborg – Hisingen Kontaktuppgifter & personal
Stockholm – Arlanda Kontaktuppgifter & personal
Malmö Kontaktuppgifter & personal

DGM Sverige AB
Org.nummer: 556598-2526