Miljö & Kvalitetsarbete

För oss på DGM är det grundläggande att alltid arbeta med omsorg för miljön och verka för ett hållbart globalt samhälle. Vi arbetar alltid för en ökad säkerhet inom flygfrakt samt att se till att våra produkter och tjänster bidrar till en högre säkerhet vid hantering och transport av farligt gods.

På DGM sätter vi kunden i fokus och vi arbetar med ständiga förbättringar i alla våra processer. Vi värdesätter även vår egen arbetsmiljö och arbetar för ständiga förbättringar då vi ser medarbetarnas engagemang och välbefinnande som en tillgång för vårt arbete.

Ledningssystemets omfattning

DGM Sverige AB har ett fastställt ledningssystem för säkerhet, kvalitet, hälsa och miljö vilket har sin grund i fastställda policys.

Våra policys syftar till att vi kontinuerligt ska verka för att minimera påverkan på miljö, arbeta för hållbara lösningar, svara upp till våra intressenters förväntningar och att ständigt förbättra våra processer.

Vårt dokumenterade ledningssystem visar hur vi inom DGM systematiskt arbetar för att uppfylla de krav och förväntningar som ställs på oss från våra kunder, vår personal och andra intressenter.

Vårt ledningssystem omfattar hela vår verksamhet och våra kontor i Göteborg, Landvetter, Stockholm-Arlanda och Malmö.

Ledningssystemet omfattar även kraven som ställs på ledningssystem enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

0

Kontakt & support

Vi finns här för att hjälpa dig som kund! Du är varmt välkommen att kontakta oss på valfritt sätt som passar dig bäst.

Har du inget supportavtal?

Säkra tillgång till kompetens och stöd redan idag. Genom att teckna ett supportavtal får du tillgång till vår supportavdelning där du får hjälp  i frågor som rör farligt gods. Vår support är alltid bemannad säkerhetsrådgivare  som svarar på dina frågor både via telefon och mail.

Vad händer sen?
Ditt ärende behandlas direkt och vi kommer att kontakta dig senast följande arbetsdag.

Vi bokar in ett personligt möte med dig om du är intresserad av våra tjänster.

Helt säkert
Vi garanterar att dina kontaktuppgifter inte kommer att lämnas ut till tredje part.

Våra kontor

DGM Sverige är verksamma från fyra olika kontor.

Kontaktuppgifter
Göteborg – Landvetter Kontaktuppgifter & personal
Göteborg – Hisingen Kontaktuppgifter & personal
Stockholm – Arlanda Kontaktuppgifter & personal
Malmö Kontaktuppgifter & personal

DGM Sverige AB
Org.nummer: 556598-2526