Antal artiklar: 0 st Värde: 0 kr

Produkter

Ingen produkt har lagts i varukorgen.

Utbildningar

Ingen kurs har lagts i varukorgen.
Pris exkl. moms: 0 kr
Inkl. moms: 0 kr

Contact

Kontakta oss direkt eller ring 054-400 11 90

Vad händer sen?

 • Ditt ärende behandlas direkt och någon av våra medarbetare kommer att kontakta dig senast följande arbetsdag.
 • Vi bokar in ett personligt möte med dig om du är intresserad av våra tjänster.

Helt säkert!

 • Vi garanterar att dina kontaktuppgifter inte lämnas ut till tredje part.

RID Järnväg

Utbildningen riktar sig till dig som avsändare av farligt gods på järnväg, du som arbetar som transportledare eller personal som planerar eller köper in transporter med farligt gods. Utbildningen passar även dig som är eller ska bli säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods med järnväg (RID).

Innehåll

 • Tillämpningsområde och ansvarsfrågor
 • Identifiering av farligt gods
 • Förpackningskrav
 • Märkning och etikettering av kollin
 • Kombitransport
 • Transporthandlingar
 • Undantag och begränsningar
 • Krav på skyltning av vagnar

Längd

1 dag

Förkunskaper

Det rekommenderas att man har förkunskaper i ADR motsvarande de som erhålls från utbildningen ADR Vägtransporter.

Ja, jag vill att ni kontaktar mig för en Verksamhetsanpassad utbildning!