IMDG Farligt gods till sjöss (web + 1 dag)

Kursdatum

Datum Plats    

Utbildningen ger deltagaren grundläggande kunskaper i transport av farligt gods till sjöss och de olika delarna i regelverket IMDG-koden. Utbildningen inleds med att deltagaren genomför den första delen som e-Learning. När denna del är genomförd så sker avslutande del som lärarledd undervisning.

Målgrupp

• Avsändare av farligt gods för sjötransport
• Sjö- och vägspeditör
• Samlastare av farligt gods i lastbärare
• Instruktörer och säkerhetsrådgivare för farligt gods som transporteras till sjöss

Innehåll

• Tillämpningsområde och ansvarsfrågor
• Begränsningar och lättnader
• Klassificering och identifiering av farligt gods
• Förpackningskrav
• Tanktransport av farligt gods
• Märkning och etikettering av kollin
• Märkning och etikettering av container och andra lastbärare
• Krav på dokumentation (godsdeklaration och stuvningsinyg))
• Stuvning av farligt gods
• Separationsbestämmelser
• Östersjöavtalet

Kurslängd

Webbaserad utbildning (ca 6-8 timmar) + en dag lärarledd undervisning

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i engelska krävs då webbutbildningem är på engelska. För klassrumsundervisning krävs att deltagaren genomfört webbutbildningen.

Examen

Kursen avslutas med teoretiskt prov.

Övrigt

I kurspriset ingår DGM:s handbok om transport av farligt gods till sjöss samt lunch och fika vid klassrumsundervisning. Vid deltagande i lärarledd undervisning uppmanas deltagaren att ta med eget regelverk till utbildningen. Om Ni saknar regelverk erbjuder vi IMDG-koden genom vår webbshop. Vid klassrumsundervisning finns möjlighet att låna IMDG-koden.
Efter anmälan erhålls inloggnings uppgifter till vår e-Learning, detta inkluderar information om hur deltagaren kan kommunicera med läraren under den webbaserade utbildningen. Utöver inloggningsuppgifter kommer DGM:s handbok och ytterligare uppgifter för hemstudier att skickas till Er inom en vecka från det att anmälan inkommit. 

Är du intresserad av en skräddarsydd lösning för ditt företag?

Vi hjälper dig med att se över din organisations utbildningsbehov. Fyll i ett formulär så kontaktar vi dig!

Ta del av de senaste produkterna och nyheterna inom farligt gods!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

0

Kontakt & support

Vi finns här för att hjälpa dig som kund! Du är varmt välkommen att kontakta oss på valfritt sätt som passar dig bäst.

Har du inget supportavtal?

Säkra tillgång till kompetens och stöd redan idag. Genom att teckna ett supportavtal får du tillgång till vår supportavdelning där du får hjälp  i frågor som rör farligt gods. Vår support är alltid bemannad säkerhetsrådgivare  som svarar på dina frågor både via telefon och mail.

Vad händer sen?
Ditt ärende behandlas direkt och vi kommer att kontakta dig senast följande arbetsdag.

Vi bokar in ett personligt möte med dig om du är intresserad av våra tjänster.

Helt säkert
Vi garanterar att dina kontaktuppgifter inte kommer att lämnas ut till tredje part.

Våra kontor

DGM Sverige är verksamma från fyra olika kontor.

Kontaktuppgifter
Göteborg – Landvetter Kontaktuppgifter & personal
Göteborg – Hisingen Kontaktuppgifter & personal
Stockholm – Arlanda Kontaktuppgifter & personal
Göteborg – Hisingen Kontaktuppgifter & personal

DGM Sverige AB
Org.nummer: 556598-2526