ICAO-TI

ICAO arbetar för att utveckla internationella standarder och rekommendationer inom de 19 bilagorna till konventionen. Arbetet bedrivs med de 191 stater som undertecknat konventionen samt med globala bransch och luftfartsorganisationer.

Annex 18 till ICAO behandlar ”safety” och till denna har det utvecklats tekniska instruktioner för transport av farligt gods (ICAO-TI). Det är således ICAO-TI som det hänvisas till genom rättsligt bindande dokument för luftfarten hos medlemsstaterna (i Sverige genom lagstiftningen). Precis som övriga regelverk uppdateras ICAO-TI vartannat år och senast gällande utgåva trädde i kraft den 1 januari 2019.

0

Kontakt & support

Vi finns här för att hjälpa dig som kund! Du är varmt välkommen att kontakta oss på valfritt sätt som passar dig bäst.

Har du inget supportavtal?

Säkra tillgång till kompetens och stöd redan idag. Genom att teckna ett supportavtal får du tillgång till vår supportavdelning där du får hjälp  i frågor som rör farligt gods. Vår support är alltid bemannad säkerhetsrådgivare  som svarar på dina frågor både via telefon och mail.

Vad händer sen?
Ditt ärende behandlas direkt och vi kommer att kontakta dig senast följande arbetsdag.

Vi bokar in ett personligt möte med dig om du är intresserad av våra tjänster.

Helt säkert
Vi garanterar att dina kontaktuppgifter inte kommer att lämnas ut till tredje part.

Våra kontor

DGM Sverige är verksamma från fyra olika kontor.

Kontaktuppgifter
Göteborg – Landvetter Kontaktuppgifter & personal
Göteborg – Hisingen Kontaktuppgifter & personal
Stockholm – Arlanda Kontaktuppgifter & personal
Malmö Kontaktuppgifter & personal

DGM Sverige AB
Org.nummer: 556598-2526