Säkerhetsrådgivarens uppgifter – Farligt gods i ledningssystem

Kursdatum

Datum Plats    
2024-09-10 DGM Arlandastad Lediga platser finns Anmälan

Utbildningen ger kunskaper om de uppgifter som åligger säkerhetsrådgivare för farligt gods. Du får dels en genomgång i de krav som ställs genom lagar och regelverk, men kursen behandlar också de krav som ställs i olika standarder för ledningssystem. Genom exempel på olika verktyg och arbetsmetoder får deltagaren en samlad bild om hur man ska arbeta som säkerhetsrådgivare och hur arbetet kan kombineras i det arbete som görs i andra ledningssystem. Utbildningen varvar mellan föreläsningar och olika arbetsuppgifter där deltagaren enskilt och i grupp får arbeta med att genomföra riskanalyser samt arbeta med planering och uppföljning av en verksamhet med farligt gods.
Utbildningen är också en förberedelse för allmänna frågor och fallstudien som Du skall genomföra vid examinationen till säkerhetsrådgivare.

För mera fokus för examination se:

Förberedelse inför examination för säkerhetsrådgivare (1 dag)

Förberedelse inför examination för säkerhetsrådgivare (2 dagar)

 

Målgrupp

• Säkerhetsrådgivare inom farligt gods
• Chefer och personal med ett samordningsansvar inom Miljö-, Kvalitets- och Säkerhet

Innehåll

• Lagar och föreskrifter
• Säkerhetsrådgivarens uppgifter
• Ansvar och rättsliga påföljder mot brott
• Krav i olika standarder för ledningssystem (ISO 9001: 2015 och ISO 14001:2015)
• Att bedöma och analysera risker
• Planering av verksamhet med farligt gods
• Hur verksamhet med farligt gods implementeras i processer
• Nödåtgärdsrutiner
• Olycks- och tillbudsrapportering
• Metoder för uppföljning och granskning av verksamheten
• Innehåll i Säkerhetsrådgivarens årsrapport

Kurslängd

Två dagar

Förkunskaper

Inga, men det rekommenderas att deltagaren har förkunskaper i regler för transport av farligt gods inom ett eller flera transportslag.

Examen

Kursen avslutas med ett individuellt prov där deltagaren ska analysera verksamhet med farligt gods och ge exempel på olika riskreducerande åtgärder samt säkerställa att lag- och standardkrav uppfylls.

Övrigt

I kurspriset ingår lunch och fika samt kurskompendium.

Pris

10 500 kr/ex moms.

Är du intresserad av en skräddarsydd lösning för ditt företag?

Vi hjälper dig med att se över din organisations utbildningsbehov. Fyll i ett formulär så kontaktar vi dig!

Ta del av de senaste produkterna och nyheterna inom farligt gods!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

0

Kontakt & support

Vi finns här för att hjälpa dig som kund! Du är varmt välkommen att kontakta oss på valfritt sätt som passar dig bäst.

Har du inget supportavtal?

Säkra tillgång till kompetens och stöd redan idag. Genom att teckna ett supportavtal får du tillgång till vår supportavdelning där du får hjälp  i frågor som rör farligt gods. Vår support är alltid bemannad säkerhetsrådgivare  som svarar på dina frågor både via telefon och mail.

Vad händer sen?
Ditt ärende behandlas direkt och vi kommer att kontakta dig senast följande arbetsdag.

Vi bokar in ett personligt möte med dig om du är intresserad av våra tjänster.

Helt säkert
Vi garanterar att dina kontaktuppgifter inte kommer att lämnas ut till tredje part.

Våra kontor

DGM Sverige är verksamma från fyra olika kontor.

Kontaktuppgifter
Göteborg – Landvetter Kontaktuppgifter & personal
Göteborg – Hisingen Kontaktuppgifter & personal
Stockholm – Arlanda Kontaktuppgifter & personal
Malmö Kontaktuppgifter & personal

DGM Sverige AB
Org.nummer: 556598-2526