Våra utbildningar

Vår uppgift är att ge dig den utbildning du behöver. Vårt sortiment av öppna utbildningar erbjuder utbildningar både via webben (såväl e-Learning som lärarledd) och genom undervisning i klassrum. Du kan också kontakta oss så skräddarsyr vi utbildningen efter Ert behov.

Hitta rätt utbildning för er

Alla de olika regelverken (ADR, RID, IMDG-koden och ICAO-TI/IATA-DGR) ställer krav på att personal som är involverad i transporter av farligt gods ska ha en utbildning. Det kan till exempel vara personal som klassificerar, packar, lastar eller lossar farligt gods. Arbetar man med farligt gods som berörs av flera transportslag så ska utbildningen täcka in alla de krav som man omfattas av. I vårt utbud finner ni utbildningar för olika personalkategorier och funktioner och för samtliga transportslag. Under varje utbildning kan ni läsa mer om vad den innehåller och till vem den riktar sig till. Tveka inte att kontakta oss om ni har frågor eller funderingar om vilken utbildning som just ni behöver.

Välkommen att kontakta oss om ni har frågor eller önskar beställa en utbildning.

0

Kontakt & support

Vi finns här för att hjälpa dig som kund! Du är varmt välkommen att kontakta oss på valfritt sätt som passar dig bäst.

Har du inget supportavtal?

Säkra tillgång till kompetens och stöd redan idag. Genom att teckna ett supportavtal får du tillgång till vår supportavdelning där du får hjälp  i frågor som rör farligt gods. Vår support är alltid bemannad säkerhetsrådgivare  som svarar på dina frågor både via telefon och mail.

Vad händer sen?
Ditt ärende behandlas direkt och vi kommer att kontakta dig senast följande arbetsdag.

Vi bokar in ett personligt möte med dig om du är intresserad av våra tjänster.

Helt säkert
Vi garanterar att dina kontaktuppgifter inte kommer att lämnas ut till tredje part.

Våra kontor

DGM Sverige är verksamma från fyra olika kontor.

Kontaktuppgifter
Göteborg – Landvetter Kontaktuppgifter & personal
Göteborg – Hisingen Kontaktuppgifter & personal
Stockholm – Arlanda Kontaktuppgifter & personal
Malmö Kontaktuppgifter & personal

DGM Sverige AB
Org.nummer: 556598-2526