Miljöpolicy

Som leverantör av tjänster och produkter inom transport av farligt gods ska vi bidra med lösningar för ökad säkerhet och förebyggande av risker för att farliga ämnen orsakar skada på miljö och egendom. .

Våra produkter och tjänster ska vara hållbara för företaget, planeten och personen.

Detta gör vi genom att:  

  • Aktivt tillskansa och sprida kunskap
  • Följa gällande lagar och avtal
  • Föredra hållbara transportalternativ
  • Använda emballage och produkter som är hållbara genom hela livscykeln
  • Välja leverantörer som systematiskt arbetar för ett hållbart samhälle
  • Regelbundet utvärdera och förbättra våra miljöaspekter och vårt miljöprogram

Vårt systematiska miljöarbete ska uppfylla kraven för certifiering enligt ISO 14001:2015.

0

Kontakt & support

Vi finns här för att hjälpa dig som kund! Du är varmt välkommen att kontakta oss på valfritt sätt som passar dig bäst.

Har du inget supportavtal?

Säkra tillgång till kompetens och stöd redan idag. Genom att teckna ett supportavtal får du tillgång till vår supportavdelning där du får hjälp  i frågor som rör farligt gods. Vår support är alltid bemannad säkerhetsrådgivare  som svarar på dina frågor både via telefon och mail.

Vad händer sen?
Ditt ärende behandlas direkt och vi kommer att kontakta dig senast följande arbetsdag.

Vi bokar in ett personligt möte med dig om du är intresserad av våra tjänster.

Helt säkert
Vi garanterar att dina kontaktuppgifter inte kommer att lämnas ut till tredje part.

Våra kontor

DGM Sverige är verksamma från fyra olika kontor.

Kontaktuppgifter
Göteborg – Landvetter Kontaktuppgifter & personal
Göteborg – Hisingen Kontaktuppgifter & personal
Stockholm – Arlanda Kontaktuppgifter & personal
Malmö Kontaktuppgifter & personal

DGM Sverige AB
Org.nummer: 556598-2526