Multilaterala avtal ADR/RID

Ett multilateralt avtal får ha en giltighetstid om högst fem år. Under denna period är avsikten att motsvarande regler ska införas i ADR och RID. I Sverige är MSB behörig myndighet enligt ADR och RID vilket innebär att det är MSB som får underteckna avtal för svenskt vidkommande. För att ett multilateralt avtal ska börja gällamåste, förutom initiativtagaren, minst ett annat ADR- eller RID-anslutet land underteckna avtalet.

De regler som de multilaterala avtalen innehåller kan endast tillämpas vid transport i de länder som har undertecknat avtalen. Vid transport mellan länder måste därför transitländerna också ha undertecknat avtalen. I Sverige är det även möjligt att tillämpa de multilaterala avtal som MSB har undertecknat vid nationella transporter inom Sverige.

0

Kontakt & support

Vi finns här för att hjälpa dig som kund! Du är varmt välkommen att kontakta oss på valfritt sätt som passar dig bäst.

Har du inget supportavtal?

Säkra tillgång till kompetens och stöd redan idag. Genom att teckna ett supportavtal får du tillgång till vår supportavdelning där du får hjälp  i frågor som rör farligt gods. Vår support är alltid bemannad säkerhetsrådgivare  som svarar på dina frågor både via telefon och mail.

Vad händer sen?
Ditt ärende behandlas direkt och vi kommer att kontakta dig senast följande arbetsdag.

Vi bokar in ett personligt möte med dig om du är intresserad av våra tjänster.

Helt säkert
Vi garanterar att dina kontaktuppgifter inte kommer att lämnas ut till tredje part.

Våra kontor

DGM Sverige är verksamma från fyra olika kontor.

Kontaktuppgifter
Göteborg – Landvetter Kontaktuppgifter & personal
Göteborg – Hisingen Kontaktuppgifter & personal
Stockholm – Arlanda Kontaktuppgifter & personal
Malmö Kontaktuppgifter & personal

DGM Sverige AB
Org.nummer: 556598-2526