UN model regulations

Rekommendationerna  förändras utifrån förutsättningarna i omvärlden, såsom teknisk utveckling, tillkomst av nya ämnen och material och krav i moderna transportsystem. Den viktigaste och grundläggande faktorn är emellertid att garantera säkerheten för människor, egendom och miljö. Rekommendationerna riktar sig till de internationella organisationer och de länder som berörs av regleringen av transport av farligt gods. Det ska påpekas att de inte omfattar bulktransport av farligt gods till sjöss, vilket omfattas av andra bestämmelser.

0

Kontakt & support

Vi finns här för att hjälpa dig som kund! Du är varmt välkommen att kontakta oss på valfritt sätt som passar dig bäst.

Har du inget supportavtal?

Säkra tillgång till kompetens och stöd redan idag. Genom att teckna ett supportavtal får du tillgång till vår supportavdelning där du får hjälp  i frågor som rör farligt gods. Vår support är alltid bemannad säkerhetsrådgivare  som svarar på dina frågor både via telefon och mail.

Vad händer sen?
Ditt ärende behandlas direkt och vi kommer att kontakta dig senast följande arbetsdag.

Vi bokar in ett personligt möte med dig om du är intresserad av våra tjänster.

Helt säkert
Vi garanterar att dina kontaktuppgifter inte kommer att lämnas ut till tredje part.

Våra kontor

DGM Sverige är verksamma från fyra olika kontor.

Kontaktuppgifter
Göteborg – Landvetter Kontaktuppgifter & personal
Göteborg – Hisingen Kontaktuppgifter & personal
Stockholm – Arlanda Kontaktuppgifter & personal
Malmö Kontaktuppgifter & personal

DGM Sverige AB
Org.nummer: 556598-2526