Säkerhetspolicy

Vi ska alltid agera i enlighet med nationella och internationella bestämmelser för att skydda människor, miljö och egendom mot de risker eller olagliga aktiviteter som kan uppstå i samband med vår verksamhet.

Vi ska hantera våra kunders gods på ett effektivt och säkert sätt och, i enlighet med gällande lagar och regler, skydda kundens integritet.

Vi ska också verka för ständiga förbättringar när det gäller säker arbetsmiljö och alltid vidta alla tillämpliga åtgärder för att skydda människa, miljö och egendom från externa risker.

0

Kontakt & support

Vi finns här för att hjälpa dig som kund! Du är varmt välkommen att kontakta oss på valfritt sätt som passar dig bäst.

Har du inget supportavtal?

Säkra tillgång till kompetens och stöd redan idag. Genom att teckna ett supportavtal får du tillgång till vår supportavdelning där du får hjälp  i frågor som rör farligt gods. Vår support är alltid bemannad säkerhetsrådgivare  som svarar på dina frågor både via telefon och mail.

Vad händer sen?
Ditt ärende behandlas direkt och vi kommer att kontakta dig senast följande arbetsdag.

Vi bokar in ett personligt möte med dig om du är intresserad av våra tjänster.

Helt säkert
Vi garanterar att dina kontaktuppgifter inte kommer att lämnas ut till tredje part.

Våra kontor

DGM Sverige är verksamma från fyra olika kontor.

Kontaktuppgifter
Göteborg – Landvetter Kontaktuppgifter & personal
Göteborg – Hisingen Kontaktuppgifter & personal
Stockholm – Arlanda Kontaktuppgifter & personal
Malmö Kontaktuppgifter & personal

DGM Sverige AB
Org.nummer: 556598-2526