Arbetsmiljöpolicy

På DGM betraktas hälsa och välbefinnande hos medarbetarna som en tillgång i företaget då en hög arbetsmotivation och låg frånvaro skapar direkta vinster.

Genom vårt friskvårdsarbete stimuleras och skapas förutsättningar för våra medarbetare att ta sitt hälsoansvar.

Vårt systematiska arbetsmiljöarbete ska bedrivas så att vi ständigt förbättrar vår arbetsmiljö för att skapa en fysisk, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare.

0

Kontakt & support

Vi finns här för att hjälpa dig som kund! Du är varmt välkommen att kontakta oss på valfritt sätt som passar dig bäst.

Har du inget supportavtal?

Säkra tillgång till kompetens och stöd redan idag. Genom att teckna ett supportavtal får du tillgång till vår supportavdelning där du får hjälp  i frågor som rör farligt gods. Vår support är alltid bemannad säkerhetsrådgivare  som svarar på dina frågor både via telefon och mail.

Vad händer sen?
Ditt ärende behandlas direkt och vi kommer att kontakta dig senast följande arbetsdag.

Vi bokar in ett personligt möte med dig om du är intresserad av våra tjänster.

Helt säkert
Vi garanterar att dina kontaktuppgifter inte kommer att lämnas ut till tredje part.

Våra kontor

DGM Sverige är verksamma från fyra olika kontor.

Kontaktuppgifter
Göteborg – Landvetter Kontaktuppgifter & personal
Göteborg – Hisingen Kontaktuppgifter & personal
Stockholm – Arlanda Kontaktuppgifter & personal
Malmö Kontaktuppgifter & personal

DGM Sverige AB
Org.nummer: 556598-2526