Svenska IMDG-koden ute på remiss

Känner du till att IMDG-koden finns i en svensk översättning? Är du kanske en av dem som redan valt att använda den? Transportstyrelsen är nu i full gång med att uppdatera nästa utgåva vars fullständiga benämning är Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2022:52) om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden). Denna är nu ute på remiss vilket ger dig tillfälle att lämna in synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Deadline är den 29 oktober 2023.

Läs mer på Transportstyrelsens hemsida:

Remiss TS föreskrifter TSFS 2022:52 – IMDG-koden >

Fler nyheter

0

Kontakt & support

Vi finns här för att hjälpa dig som kund! Du är varmt välkommen att kontakta oss på valfritt sätt som passar dig bäst.

Har du inget supportavtal?

Säkra tillgång till kompetens och stöd redan idag. Genom att teckna ett supportavtal får du tillgång till vår supportavdelning där du får hjälp  i frågor som rör farligt gods. Vår support är alltid bemannad säkerhetsrådgivare  som svarar på dina frågor både via telefon och mail.

Vad händer sen?
Ditt ärende behandlas direkt och vi kommer att kontakta dig senast följande arbetsdag.

Vi bokar in ett personligt möte med dig om du är intresserad av våra tjänster.

Helt säkert
Vi garanterar att dina kontaktuppgifter inte kommer att lämnas ut till tredje part.

Våra kontor

DGM Sverige är verksamma från fyra olika kontor.

Kontaktuppgifter
Göteborg – Landvetter Kontaktuppgifter & personal
Göteborg – Hisingen Kontaktuppgifter & personal
Stockholm – Arlanda Kontaktuppgifter & personal
Malmö Kontaktuppgifter & personal

DGM Sverige AB
Org.nummer: 556598-2526