Antal artiklar: 0 st Värde: 0 kr

Produkter

Ingen produkt har lagts i varukorgen.

Utbildningar

Ingen kurs har lagts i varukorgen.
Pris exkl. moms: 0 kr
Inkl. moms: 0 kr

Contact

Kontakta oss direkt eller ring 054-400 11 90

Vad händer sen?

  • Ditt ärende behandlas direkt och någon av våra medarbetare kommer att kontakta dig senast följande arbetsdag.
  • Vi bokar in ett personligt möte med dig om du är intresserad av våra tjänster.

Helt säkert!

  • Vi garanterar att dina kontaktuppgifter inte lämnas ut till tredje part.

Säkerhetsrådgivare

Säkerhetsrådgivare ska finnas vid alla verksamheter som transporterar, lastar, lossar eller överlämnar farligt gods till någon annan för transport.  Genom vårt säkerhetsrådgivar-
koncept kan vi alltid erbjuda dig den lösning som passar din organisation bäst.

Kravet att ha säkerhetsrådgivare framgår av lagen om transport av farligt gods och gäller i Sverige för samtliga transportslag (väg, järnväg, sjö och luft)

Säkerhetsrådgivaren ska bland annat:
•    se till att bestämmelserna om transport av farligt gods följs
•    ge råd angående tillämpningen av bestämmelserna
•    upprätta en årsrapport till verksamhetsledningen.

Behöver du en säkerhetsrådgivare för farligt gods?

Först och främst bör du kontrollera om du omfattas av kravet om en säkerhetsrådgivare. Om du är osäker på om ni behöver en säkerhetsrådgivare så är du välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri analys.

Läs gärna under Lagar och regler för mer information om vem som berörs av kravet om säkerhetsrådgivare, eller kontakta oss för en behovsanalys.

Egen säkerhetsrådgivare

Vare sig ni redan har en egen säkerhetsrådgivare eller planerar att utbilda egen personal, så kan vi hjälpa er. Vi hjälper er med kunskap och utbildning av säkerhetsrådgivare utbildning

Vi kan sedan hjälpa er med olika typer av stöd i det dagliga arbetet med farligt gods. Som avtalskund så får ni tillgång till löpande support och utifrån behov kan vi hjälpa Er med upprättande av rutiner och utbldningar av personal.

Låt oss bli er säkerhetsrådgivare

Genom att teckna ett säkerhetsrådgivaravtal så påtar vi oss de åtaganden som gäller för säkerhetsrådgivaren. Ni får tillgång till löpande support och en årlig avstämning. Utifrån ert behov komponerar vi ihop det stöd ni behöver för upprättande av rutiner och utbldningar av personal med mera. Vi finns tillhands och hjälper dig och din organisation med att uppfylla de krav som ställs på din verksamhet vad gäller transport av farligt gods.

Kontakta oss redan idag för att boka ett möte med någon av våra säkerhetsrådgivare

Kontakta oss

Behöver du hjälp?
Ring oss direkt!

054-400 11 90