Antal artiklar: 0 st Värde: 0 kr

Produkter

Ingen produkt har lagts i varukorgen.

Utbildningar

Ingen kurs har lagts i varukorgen.
Pris exkl. moms: 0 kr
Inkl. moms: 0 kr

Contact

Kontakta oss direkt eller ring 054-400 11 90

Vad händer sen?

  • Ditt ärende behandlas direkt och någon av våra medarbetare kommer att kontakta dig senast följande arbetsdag.
  • Vi bokar in ett personligt möte med dig om du är intresserad av våra tjänster.

Helt säkert!

  • Vi garanterar att dina kontaktuppgifter inte lämnas ut till tredje part.

Security & DG-check

För att skapa en säker och trygg luftfart ställs det idag krav på kontroller av gods som ska flygtransporteras. Kontroller genomförs dels för att förhindra att förbjudna föremål, som kan förorsaka skada genom sabotage eller terrorism, lastas ombord, men också för att säkerställa att det inte medföljer något otillåtet farligt gods i lasterna ombord på våra luftfartyg.

Enligt Lagen om luftfartsskydd så kan flygfrakt säkerställas på olika sätt. För sådan flygfrakt som inte kan hänföras till känd avsändare ställs det krav på säkerhetskontroll innan det lastas ombord på ett luftfartyg.

När det gäller transport av farligt gods så gäller dessutom reglerna enligt ICAO-TI/IATA-DGR. För sådana sändningar ställs det alltid ett krav på en särskild "Dangerous Goods Acceptance Check".

Security check - Cargo

Vi har sedan 2007 varit verksamma med att röntga och säkerhetskontrollera frakt för luftfart. Idag är vi verksamma med säkerhetskontroll av frakt både i Göteborg-Landvetter och Stockholm-Arlanda. Genom vår kunskap inom flygfrakt och farligt gods kan vi erbjuda flygbolag och handlingagenter tillförlitliga och effektiva lösningar för säkerhetskontroll. Vår policy är att vara delaktiga i utveckling av nya metoder och ny teknik, och vi arbetar uteslutande med godkända leverantörer av utrustning. Genom ett samarbete med oss får ni inte bara en tillförlitlig säkerhetskontroll utan också en partner som vill skapa ett mervärde för er verksamhet.

Kontakta oss för ett samarbete.

DG-check

DGM har, såväl i Sverige som globalt, lång erfarenhet av att hjälpa flygbolag och fraktagenter med att kontrollera sändningar med farligt gods. Genom kompetent och erfaren personal kan vi garantera tillförlitliga checkar av farligt gods. Vi utför dagligen checkar på våra kontor i Göteborg-Landvetter och Stockholm-Arlanda.
Vi genomför även DG-check på begäran ute hos kund, t ex om ett behov uppstår vid en särskild charter.

Kontakta oss för ett samarbete.

Kontakta oss

Behöver du hjälp?
Ring oss direkt!

054-400 11 90